Ponudba
Pošlji povpraševanje

S kakšnimi tveganji se projektanti srečujejo med projektiranjem?

Projektiranje objektov je proces, ki je povezan z veliko tveganji. Projektiranje je proces pri katerem se strokovnjaki soočajo s tveganji, ki izvirajo tako iz notranje sfere kot tudi iz zunanje sfere gradnje. Med dejavnike tveganja iz notranje sfere štejemo na primer napake v sami gradnji ali v materialu, med dejavnike, ki izvirajo iz zunanje sfere pa štejemo dejanja tretjih, vremenske razmere in druge dejavnike tveganja.

Zaradi nevarnosti, ki se v projektiranju pojavljajo, projektiranje ureja že zakon. Poleg tega pa se projektanti odločajo tudi za izvedbo različnih študij, ki dokazano zmanjšujejo tveganja pri projektu. Dve najpopularnejši sta študija HAZID in HAZOP. Omenjeni študiji je mogoče izvesti tudi za projektiranje v Ljubljani.

projektiranje

Študiji, ki dokazano zmanjšujeta tveganja pri projektu

Študija HAZID je orodje, ki služi prepoznavanju nevarnosti, in ga uporabimo v zgodnji fazi projekta – kakor hitro so na voljo diagrami poteka, osnutki energijskih in masnih bilanc ter načrti zemljišča in objekta. Na drugi strani je študija HAZOP študija, ki se pogosteje uporablja v kasnejših fazah projekta. Je preizkušena, strukturirana metoda za prepoznavanje nevarnosti pri projektiranju ali pri načrtovanih modifikacijah. S to tehniko v okviru izbranega tima natančno pregledamo postopek in projektantske načrte za nove ali obstoječe objekte, da bi ocenili možnost nevarnosti v primeru delovanja zunaj določene funkcije ali odpovedi posameznih delov opreme in posledičnih učinkov na objekt v celoti.

katere so vrste tveganj pri projektu

S pomočjo omenjenih študij, bomo znatno zmanjšali tveganja, ki pretijo med projektiranjem, pa tudi kasneje, ko je zgradba že končana, posledično pa bomo pripomogli k bolj varni gradnji in tudi uporabi stavbe. Omenjeni študiji izvajamo tudi v podjetju Bureau Veritas, kjer v strokovno usposobljenem teamu delo opravimo natančno in v skladu s časovnimi omejitvami, ki so projektantom na voljo.

zakon o tveganjih pri projektu